nieuws

06-05-2019

Agenda ALV 23 mei 2019

ALV Coöperatie PO, 23 mei 2019

Aanvang: 12.30 uur

De Nijepoort, Versteeglaan 144, 3737XC Groenekan 

0346 – 211 944

 

Agenda:

 • Welkom en opening
 • Verslag ALV 24 mei 2018 (bijlage)
 • Wijze van invullen van de Coöperatie de komende jaren, inclusief mogelijke samenwerking met VBS in kader van belangenbehartiging en inhoudelijke bijeenkomsten
 • Jaarrekening 2018 (bijlagen)
 • Begroting 2019, inclusief contributievoorstel (bijlage)
 • Samenstelling bestuur
  Daniël van den Berg en Harry Timmermans treden af en zijn niet herkiesbaar.
 • Voorgedragen als nieuwe bestuursleden worden: xxx yyyy zzzz.
 • Eventuele punten ter bespreking op de ALV van de PO-Raad (13 juni 2019)
 • Rondvraag