Hoe werkt de coöperatie?

Hoe werkt de coöperatie?

Een coöperatie is een democratische rechtspersoon, dat garandeert continuïteit. In de coöperatieve vereniging zijn de leden via de algemene ledenvergadering de baas.
In een coöperatief verband staat zelfstandigheid van de leden voorop. Het doel is om als leden samen te werken ter behartiging van bepaalde belangen, om juist daardoor beter zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren.
De leden van de coöperatie kiezen uit hun kring van schoolleiders en bestuurders het Coöperatiebestuur. Dit bestuur zorgt voor de binding, het beleid en het gezicht naar buiten. Het bestuur delegeert veel van de uitvoering aan een ambtelijk secretaris.

Het coöperatiebestuur bestaat uit:

De ambtelijk secretaris wordt ingehuurd om het bestuur te ondersteunen en zonodig te vertegenwoordigen in overlegstructuren van de PO Raad. Peter Warnders vervult deze rol. Hij waarborgt aanwezigheid en continuïteit. (info@cooperatiepo.nl).

In het contact met de coöperatieleden streven we naar maximaal gebruik van digitale media zoals e-zine, e-mail en website www.cooperatiepo.nl. Zo blijven de kosten laag, kunnen we snel reageren en beperken we de fysieke bijeenkomsten tot twee algemene ledenvergaderingen per jaar.