Wat doet de coöperatie?

Wat doet de coöperatie?


De Coöperatie oefent invloed uit op de besluitvorming in de PO raad door stemmen te bundelen via een permanente volmacht. Maar vooral wil de coöperatie zorgen voor structurele betrokkenheid bij de voorbereiding van beleidsonderwerpen die kleine schoolbesturen vanwege hun bijzondere schaal of situatie raken.
We werken concreet aan doelstellingen als :

  • het behoud van vaste voeten (bedragen) in de bekostiging;
  • de betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de functiemix;
  • behapbare en vruchtbare samenwerkingsstructuren binnen passend onderwijs , waarbij (ook) voor kleine schoolbesturen invloed op de geldstroom bestaat
  • behoud van een degelijk verzekeringsmodel voor ziekteverzuim en wachtgelden zonder hoge eigen risico's
  • doordecentralisatie van gebouwonderhoud alleen bij heldere afspraken over verantwoordelijkheden en beschikbaarheid van voldoende middelen.
  • ruimte voor bestuursmodellen en een code goed bestuur die passen bij een de situatie van compacte besturen

In navolging van het succes van onze voorgangers in het VO doen wij dit onder het motto:

" Klein zijn mag en moet mogelijk blijven".