Wat is de coöperatie?

Het eerste coöperatief werkgeversverband van scholen voor primair onderwijs, kortweg Coöperatie PO, is een werkverband van 'compacte' schoolbesturen. Daar verstaan wij onder éénpitters en kleinschalig georganiseerde schoolbesturen in het PO.

 
De coöperatie verbindt deze compacte schoolbesturen binnen de PO-Raad.
De Coöperatie PO is mei 2009 opgericht op initiatief van 25 kleine schoolbesturen uit het algemeen-bijzonder onderwijs, maar staat open voor compacte school besturen van alle denominaties. Inmiddels telt de coöperatie 40 leden met verschillende signatuur. In totaal vertegenwoordigt het Coöperatiebestuur nu al bijna 13.000 leerlingen, dus 130 stemmen in de ALV van de PO-Raad. De coöperatie coördineert de inbreng van kennis en ervaring vanuit het perspectief van compacte schoolbesturen op bijeenkomsten van de PO-Raad, zoals de thematische netwerken (Bekostiging, Huisvesting, Arbeidsvoorwaarden). We zijn binnen de PO-Raad opgenomen als (negende) regionale netwerk van kleine schoolbesturen. Onze ledenvergaderingen vallen samen met deze halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten, waarop we met beleidsmedewerkers van de PO-Raad informatie en standpunten uitwisselen over actuele werkgeverszaken.

Op deze coöperatieve wijze menen wij meer bij te dragen aan het beleid en de besluitvorming van de PO-Raad, dan wanneer ieder compact bestuur dit zelf moet doen.